Available courses

Excel ile verilerin toplanması ve verilerin analizi üzerine yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Microsoft word ile belge biçimlendirme ve word uygulamasını etkin kullanma üzerine yetkinliklerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabı temelinde geliştirilmiş olan temel liderlik yaklaşımları