Becerilerini iş yönetme, süreç yönetimi ve analiz gibi konularda geliştirmek isteyen adayların bulacakları içerikler.

Excel ile verilerin toplanması ve verilerin analizi üzerine yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Microsoft word ile belge biçimlendirme ve word uygulamasını etkin kullanma üzerine yetkinliklerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.